Lancashire Heeler

Rotumääritelmä kuvaa heelerin aktiiviseksi työskentelijäksi, joka on iloinen ja omistajiinsa kiintynyt. Työtehtävissään heeler on ollut monipuolinen. Lancashire heeler on paimentanut pääasiassa nautoja, mutta myös lampaita ja kanoja.
Heeler työskentelee eläimiä kintereisiin (heel) näykkimällä ja haukkumalla. Heelerit auttoivat myös karjan kuljetuksessa kaupunkien teurastamoihin ja osoittivat työssään suurta älykkyyttä sekä yhteistyökykyä ohjaajiensa kanssa. Ne omasivat myös erinomaisen ”karjavaiston” ymmärtäen ja ennakoiden karjan liikkeet.
Köyhien maalaisten monitoimikoirina heelerit pitivät huolta myös maatilojen rottien ja hiiriensekä tuholintujen karkotuksesta. Tarpeen tullen heeleriä käytettiin myös apuna metsästyksessä erityisesti pienriistan, kuten kaniinien pyynnissä.
Eräiden tietojen mukaan salametsästäjät käyttivät niitä jäniskoirina, jotka tarvittaessa saattoi piilottaa vaikka taskuun. Heelerit toimivat myös riistan jäljestäjinä ja niistä saattoi olla apua jopa kalastuksessa matalassa vedessä.
Yksi heelerin tehtävistä oli avustaa kilpahevosten hoidossa pitäen niille seuraa karsinoissa. Heelerit tulevatkin hevosten kanssa toimeen erinomaisesti. Heelerit olivat myös yleisiä,tehokkaita pihavahteja ja erinomaisen palvelualttiita ja uskollisia seuralaisia.
Englannissa heelereitä käytetään edelleen myös niiden alkuperäisissä työtehtävissä, joskin häviävässä määrin. Parhaiten heeler voikin toteuttaa tänä päivänä itseään harrastuskoirana; agility, tottelevaisuuskokeet ja erilaiset maasto- ja pelastuskoiralajit sopivat kaikki heelerille.
Lisää rodusta voi lukea Suomen Lancashire heeler yhdistyksen sivuilta, suora linkki löytyy linkeistäni.